Ejendom titel

Tegnet kapitalgrundlag:
Tekst

Samlet investeringsvolumen:
Tekst

Investorerne er:
Tekst

Fakta om fonden:
Tekst

TITEL investerer i boligejendomme i byerne:

Land
Henrik Østergaard Jensen
Head of Fund

Direkte
+45 33 41 88 04
Direkte
Mobil +45 26 15 19 94
E-mail hoj@coreproperty.dk

Finanskalender

Årsregnskab for XXXX
Ugedag, dato
Handelsvindue*

Generalforsamling XXX
Ugedag, dato

Regnskabsrapport 1. kvartal XXX
Ugedag, dato
Handelsvindue*

Regnskabsrapport 2. kvartal XXXX
Ugedag, dato
Handelsvindue*

Regnskabsrapport 3. kvartal XXX
Ugedag, dato
Handelsvindue*

Budget for XXX
Ugedag, dato

*Handelsvinduet angiver det tidsrum, hvor Core Property Management og andre insidere kan købe aktier i den pågældende fond

Udbudsmateriale og væsentlig investorinformation

Core Property Management P/S

Axeltorv 2N, 4.

DK 1609 København V

Tlf.: +45 33 18 84 40