Bæredygtighed i Core Property

I Core Property Management arbejder vi også med bæredygtighed.

Vores investeringskoncept og tilgang til at drive forretning indebærer, at vi optimerer bestående ejendommene og deres drift ved at reducere ressourceforbrug og -omkostninger. Dette ved at udvikle lejepotentialet – ved lejeoptimering, ombygning og renovering, der tager hensyn til ressourceforbruget på langt sigt, og på fastholdelse af lejere. Nybyggede ejendomme opføres med henblik på at bevare og øge værdien af aktivet – og brugen aktivet – på kort og langt sigt, hvilket indebærer vurdering af klimapåvirkning, miljøbelastning og ressourceforbrug.

Ovenstående var – og er – den enkle version af vores arbejde med bæredygtighed:

Vi sparer på ressourcerne og skaber rammer som gør, at lejere, investorer og medarbejder er tilfredse og vælger at fortsætte hos Core Property Management.

Arbejdet med bæredygtighed er ikke statisk og ændres i tak med fremkomsten af nye muligheder, regler og krav.  Information om arbejdet med bæredygtighed i Core Property vil blive offentliggjort, i takt med at materiale bliver udarbejdet eller ajourført.

ESG-politik og FN’s Verdensmål

Arbejdet med bæredygtighed og kommerciel drift supplerer hinanden og er en integreret del af Core Property Managements forretningsmodel.

Du kan læse mere om vores ESG-politik og arbejde med FN’s Verdensmål nedenfor:

Core Propertys arbejde med bæredygtig er formaliseret i en ESG-politik. (Klik på link)

Core Property har udarbejdet en Ansvarlig Investeringspolitik, som skal bruges som retningslinje for fremtidige investeringsbeslutninger.

I forlængelse af vores forretningsmodel arbejder vi med FN’s Verdensmål, (Klik på link) hvor vi har valgt at fokusere på målene 3, 11, 12 og 13, som vi understøtter med vores virksomhed.

Vi forvalter desuden en Social Impact fond, Ejendomsselskabet Hellebro, hvor Core Property Management har medvirket som fødselshjælper ved selskabets stiftelse, med driften af ejendomsselskabet og med at erhverve ejendommen, der huser Foreningen Hellebro – et hus for unge hjemløse.

Core Property Management har tilsluttet sig UN PRI, Principles of Responsible Investment (klik på link), og følger PRI’s principper for ansvarlige investeringer. Det betyder, at vi forholder os til sociale, miljømæssige og ledelsesmæssige forhold, når vi investerer.

Har du spørgsmål til ovenstående henvises til Casper Elmelund Abild på mailadressen info@coreproperty.dk