Bæredygtighed i Core Property

I Core Property Management arbejder vi også med bæredygtighed.

Vores investeringskoncept og tilgang til at drive forretning indebærer, at vi optimerer bestående ejendommene og deres drift ved at reducere ressourceforbrug og -omkostninger. Dette ved at udvikle lejepotentialet – ved lejeoptimering, ombygning og renovering, der tager hensyn til ressourceforbruget på langt sigt, og på fastholdelse af lejere. Nybyggede ejendomme opføres med henblik på at bevare og øge værdien af aktivet – og brugen aktivet – på kort og langt sigt, hvilket indebærer vurdering af klimapåvirkning, miljøbelastning og ressourceforbrug.

Ovenstående var – og er – den enkle version af vores arbejde med bæredygtighed:

Vi sparer på ressourcerne og skaber rammer som gør, at lejere, investorer og medarbejder er tilfredse og vælger at fortsætte hos Core Property Management.

Arbejdet med bæredygtighed er ikke statisk og ændres i tak med fremkomsten af nye muligheder, regler og krav.  Information om arbejdet med bæredygtighed i Core Property vil blive offentliggjort neden for, i takt med at materiale bliver udarbejdet eller ajourført.

 

ESG 

Arbejdet med bæredygtighed og kommerciel drift supplerer hinanden og er en integreret del af CPM’s forretningsmodel.

Core Propertys arbejde med bæredygtig er formaliseret i en ESG-politik.    

I forlængelse af vores forretningsmodel arbejder vi med FN-verdensmål, hvor vi har valgt at fokusere på målene 3, 11, 12 og 13, som vi understøtter med vores virksomhed.

Vi forvalter desuden en Social Impact fond, Ejendomsselskabet Hellebro, hvor Core Property Management har medvirket som fødselshjælper ved selskabets stiftelse, med driften af ejendomsselskabet og med at erhverve ejendommen, der huser foreningen Hellebro – et hus for unge hjemløse.

 

Har du spørgsmål til ovenstående henvises til John Bødker på mailadressen info@coreproperty.dk