Afkast

Her kan du se, hvilket afkast vores ejendomsfonde har givet en privat investor.
Afkastet er beregnet som ændring i “Net Asset Value” inkl. udbetalt udbytte. Rækken “Sum” viser akkumuleret afkast, og rækken “IRR” viser den interne rente for investeringsperioden.