CORE BOLIG XI

Byggeprojekter og boligejendomme i Storkøbenhavn

Core Bolig XI fokuserer på byggeprojekter og boligejendomme i det Storkøbenhavnske område defineret ved Fingerplanen. Dermed vil investeringskonceptet i meget høj grad ligne Core Bolig X, som nu er færdiginvesteret.

Der investeres primært i projektejendomme, som erhverves til opførsel med et fremtidigt leveringstidspunkt i årene 2021 til 2024. Det kan imidlertid også opkøbes eksisterende ejendomme, hvis markedet ændrer sig, og ejendomme med det rette potentiale udbydes til salg. 

 

Tine Thusgaard Alberg
Head of Fund

Direkte +45 3318 8449
Mobil +45 2148 0268
E-mail tta@coreproperty.dk

Tegning

Interesserede kan tegne kapital i Core Bolig XI frem til den 30. december 2022 med flere closings. Core Property Management forbeholder sig ret til at lukke tegningen før tiden, idet der er sat et tegningsmaksimum på 1 mia. DKK, med mulighed for at hæve maksimum til 1,5 mia. DKK, hvis efterspørgslen overstige dette maksimum og indkøbet af ejendomsprojekter forløber hurtigt.

3. tegningsrunde er den 15. marts 2022 med betaling den 18. marts 2022.

Der er i de første 2. tegningsrunder tegnet for 730 mio. DKK. Den maksimale tegning er 1,5 mia. DKK.