Ejendomsselskabet Hellebro

Ejendomsselskabet Hellebro er en Social Impact Investering, dvs. en investering, som ud over et finansielt afkast til investorerne også skal generere et socialt og/eller miljømæssigt afkast.

Core Property Management har medvirket som “fødselshjælper” ved selskabets stiftelse, med driften af ejendomsselskabet og med at erhverve ejendommen på Mosedalvej – dette for at skabe rammerne for Foreningen Hellebro og forudsætningerne for, at Hellebro kan lykkes med sit arbejde med unge hjemløse.

Ejendomsselskabet Hellebro er stiftet den 22. februar 2018, og er udbudt til en lukket kreds af investorer, som har indbetalt en egenkapital på 35 mio. DKK.

Selskabet har investeret i en ejendom på Mosedalvej 15 i Valby, som skal ombygges for at huse et værested og midlertidigt bosted for udsatte og boligløse unge. Ejendommen har en enkelt lejer, Foreningen Hellebro, der driver værested og herberg m.m.

Formålet med investeringen er således at facilitere køb og ombygning af ejendommen, som efterfølgende bruges af Foreningen Hellebro.

Omkostning ved administration af ejendomsselskabet og styring af ombygningen afholdes af Core Property Management, idet Core Property Management varetager gratis administration og forvaltning af ejendomsselskabet.

Foreningen Hellebro har til formål at skabe et helle for unge hjemløse.

Foreningen Hellebro er et privatstiftet, non-profit værested for unge hjemløse mellem 18-29 år, som blev stiftet i april 2015, og arbejder som en samskabelsesplatform, hvor offentlige hjælpeenheder, virksomheder og frivillige arbejder for at hjælpe unge hjemløse i bolig, job og uddannelse.

Impact Rapport 2022

Generalforsamling 2024

Væsentlig Investorinformation

Maibritt Kastrup Madsen
Head of Fund

Direkte +45 3318 8449
Mobil +45 6160 5161
E-mail mkm@coreproperty.dk