CORE BOLIG III – SOLGT

Tegnet kapitalgrundlag: 
156 mio. DKK (21 mio. EUR)

Samlet investeringsvolumen: 
610 mio. DKK (82 mio. EUR)

Investorerne er:
2 fonde
14 privatpersoner
Partnergruppen

Fakta om fonden:
6 ejendomme
25.000 m2
270 lejemål

Solgt
Ejendomsselskabet Core Bolig III er afhændet til  en tysk investor i 2016. Salgsprovenuet udloddes til investorerne i perioden 2016-2018 i takt med,
at byggeprojekt på en af selskabets ejendomme færdiggøres.

Core Property Management P/S

Axeltorv 2N, 4.

DK 1609 København V

Tlf.: +45 33 18 84 40