Afkast

Her kan du se, hvilket afkast vores ejendomsfonde har givet en privat investor.
Afkastet er beregnet som ændring i “net asset value” inkl. udbetalt udbytte. Rækken sum viser akkumuleret afkast, og rækken IRR viser den interne rente for investeringsperioden.

Core Property Management P/S

Axeltorv 2N, 4.

DK 1609 København V

Tlf.: +45 33 18 84 40