Estimat af kurser ultimo 2020 og afkast

 

Vi har på basis af valuarvurderingerne for 2020 mv. estimeret vejledende aktiekurser pr. 31. december 2020 samt afkastet for 2020.

Track Record CPM 2020