Vælg en side

Vejledende kurser pr. aktie á nom. DKK 25.000 til brug for
pensionsbeskatning (PAL-skat) i 2018

For unoterede aktier i pensionsordninger, skal den skattepligtige til brug for lagerbeskatningen
(PAL‐beskatning) ved indkomstårets udløb, anvende det største beløb af:
‐ anskaffelsessummen eller
‐ selskabets indre værdi pr. aktie eller anpart ifølge senest aflagte årsregnskab pr. 15. november i
indkomståret.

I denne vejledende kursliste er selskabernes indre værdi beregnet på baggrund af årsrapporterne for 2017,
som er det seneste aflagte årsrapport. For enkelte selskaber er værdien højere end kursen opgjort som Net
Asset Value.

Den skattepligtige skal give pengeinstituttet oplysning om den indre værdi senest den 1. december i
indkomståret.

Er du i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte Core Property Managements CFO, Peder
Sehested Lund på 33 41 88 08 eller plu@coreproperty.dk.

 

 

 

DK 1609 København V            Axeltorv 2N, 4.            DK 1609 København V            Tlf.: +45 33 18 84 40            info@coreproperty.dk            Persondatapolitik