Om Core Property Management

Core Property Management udbyder og administrerer unoterede ejendomsfonde.

Vi er 22 medarbejdere og tre studentermedhjælpere.

Vi er en effektiv og fokuseret organisation af engagerede købmænd og fornuftige administratorer, der konstant følger op og til dørs.

Vi outsourcer, hvor det er relevant, til lokale administratorer, håndværkere, arkitekter og revisorer. Det kræver fokus og kontrol fra vores side – og også en betydelig rejeseaktivitet.

Vi er godkendt af Finanstilsynet som FAIF (forvalter af alternative investeringsfonde).
Vores fokus er boligejendomme. Vi har valgt en investeringsprofil med vægt på ejendomme i storbyer med vækst.

Historien bag Core Property Management

Ejendomsinvestering har været en interesse og passion for vores to stiftere, Niels Lorentz Nielsen og John Fisker Bødker, siden 1990’erne.

Håndværket har de lært sig gennem en årrække med opkøb og udvikling af boligudlejningsejendomme i København.

I 2006 nåede aktiviteterne et omfang, hvor den sideløbende karriere i finanssektoren blev valgt fra – og de fik foden under eget bord med stiftelsen af Core Property Management.

Partnergruppen bliver komplet
En tredje partner i firmaet, CFO Per Yderholm, kom til i 2007.

Ejendomme har også været omdrejningspunkt i Per Yderholms arbejdsliv. Fra især den almene sektor har Per erfaring med de mange aspekter omkring effektiv adminstration, udlejning, renovering og regnskabs-
aflæggelse.

Fælles baggrund – økonomistudiet i Aarhus
De tre partnere kender hinanden fra studietiden på Aarhus Universitet, hvor de alle er uddannet cand.oecon., og de har på hver deres måde engagerede sig i det studenterpolitiske liv. Deres veje har siden krydset hinanden i både faglige og private sammenhænge, og det årelange kendskab til hinandens styrker og svagheder er en basal drivkraft i virksomheden i dag. Tonen er direkte – og hjertelig.

Ejerkreds

Core Property Management P/S er ejet af tre banker (Nykredit, Spar Nord og Sydbank) samt firmaets partnergruppe.

Nykredit ejer 20%, Sydbank 20%, Spar Nord Bank 20% og firmaets partnergruppe 40%.

Jan Gerhardt, formand
Direktør, Spar Nord Bank
Handel og Udland
Steen Sandager
Områdedirektør, Sydbank
Privat og Private Banking
Tom Ahrenst
Vicedirektør, Nykredit
Corporate & Institutional Banking

DK 1609 København V            Axeltorv 2N, 4.            DK 1609 København V            Tlf.: +45 33 18 84 40            info@coreproperty.dk            Persondatapolitik