Ejendomsselskabet Hellebro

Ejendomsselskabet Hellebro er en Social Impact Investering, dvs. en investering, som ud over et finansielt afkast til investorerne også skal generere et socialt og/eller miljømæssigt afkast.

Ejendomsselskabet Hellebro er stiftet den 22. februar 2018, og er udbudt til en lukket kreds af investorer, som har indbetalt en egenkapital på 35.000.000 DKK.

Selskabet har investeret i en ejendom på Mosedalsvej 15 i Valby, som skal ombygges for at huse et værested og midlertidigt bosted for udsatte og boligløse unge. Ejendommen har en enkelt lejer, foreningen Hellebro, der driver værested og herberg m.m.

Formålet med investeringen er således at facilitere køb og ombygning af ejendommen, som efterfølgende bruges af Foreningen Hellebro.

Omkostning ved administration af ejendomsselskabet og styring af ombygningen afholdes af Core Property Management, idet Core Property Management varetager gratis administration og forvaltning af ejendomsselskabet.

Det er hensigten at sælge ejendommen efter 10 år, hvorefter investorerne får den investerede kapital tilbage inkl. en eventuel konjunkturgevinst. Køber forventes at være Foreningen Hellebro.

Foreningen Hellebro har til formål at skabe et helle for unge hjemløse.

Hellebro er et privatstiftet, non-profit værested for unge hjemløse mellem 18-29 år, som blev stiftet i april 2015, og arbejder som en samskabelsesplatform, hvor offentlige hjælpeenheder, virksomheder og frivillige arbejder for at hjælpe unge hjemløse i bolig, job og uddannelse.

Hent materiale

Maibritt Kastrup Madsen
Head of Fund

Direkte +45 3318 8449
Mobil: +45 6160 5161
E-mail: mkm@coreproperty.dk

DK 1609 København V            Axeltorv 2N, 4.            DK 1609 København V            Tlf.: +45 33 18 84 40            info@coreproperty.dk            Persondatapolitik